talk

ไปอบรมถ่ายรูป Basic Portrait มา

posted on 21 Mar 2011 01:07 by sak-za in talk
ไม่รู้ว่าฝีมือจะดีขึ้นบ้างป่าวหว่า
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปตูถ่ายปลาออกมาดูดีกว่าคนนนนนนนนนนนน!!! ดุ้ย